Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Deze commissie draagt zorg voor het onderhoud en de instandhouding van het in- en exterieur van de Grote Kerk en het orgel, beide Rijksmonumenten, en gebouw Irene.

Voor een slagvaardige werkwijze zijn in de ORC zowel de wijkkerkrentmeesters, het Centraal College van Kerkrentmeesters als de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vertegenwoordigd en werkt de ORC autonoom binnen de vastgestelde budgetten.

In de begroting van het komende jaar staat opgenomen:

  • luchtbevochtiging voor kerk en orgel
  • het vervangen van de vloerbedekking
  • en het renoveren vna het parkeerterrein

 

Voorzitter:
Jacob van den Bos,
Tel. 06 -531 52 217, 

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje