Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

De stichting bestaat
in 2018 45 jaar!

Secretariaat:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje

  kroonluchters    kroonluchters

 

Aan deze bijzondere schenking is door mevrouw de voorwaarde verbonden, dat er een passende bestemming moest worden gevonden.

Dat bleek voor het bestuur niet zo moeilijk. In overleg met de familie Stein is besloten om met deze gift een aanzet te geven tot een fonds voor de verwezenlijking van de grote wens om de kroonluchters in de kerk te vervangen door exemplaren naar het oorspronkelijke ontwerp, dan wel een vergelijkbaar authentiek ontwerp.

Als dank voor dit genereuze gebaar is de naam van mevrouw Stein gekoppeld aan het fonds en heeft het 'Mieneke Stein - Slijkhuis' Fonds daarmee een definitieve status gekregen.

Op zoek naar een foto van de kroonluchters

In 2017 is het 125 jaar geleden dat de Grote Kerk van Apeldoorn in gebruik genomen werd. Reden voor het Bestuur nu reeds na te denken over de invulling voor dit gedenkwaardige moment en is o.a. op zoek naar oude foto’s.

In 1960 werd - naar de geest van die tijd - het interieur van de Grote Kerk 'gemoderniseerd'.

Alles wat bijdroeg aan de schoonheid van het interieur werd verwijderd: het prachtige klankbord boven de kansel, het doophek, de baldakijnen boven de kerkenraadsbanken, de kronen, de sierstukken op de zijkanten van de banken etc.

Het Bestuur van de Stichting is in het bezit van foto’s van het toenmalige interieur maar heeft geen beelden van de kroonluchters die de kerk toen sierden. Bovenstaande afbeeldingen is het enige wat bekend is.

Wellicht zijn er mensen die in het bezit zijn van foto’s van die tijd waarop met name de lampen goed zichtbaar zijn. Het Bestuur stelt het zeer op prijs een kopie te mogen ontvangen. Meer informatie te verkrijgen bij de heer Henk Stegeman mailadres:

kroon3