Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Eenmalige giften
Indien u ons eenmalig financieel wilt ondersteunen kunt u uw bijdrage storten op onze bankrekening nummer NL91 RABO 0383 3979 01 t.n.v. Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken.

Particuliere Donateur
Behoud van het vermogen van de Stichting is noodzakelijk om het toekomstig onderhoud aan de Grote Kerk en het 'Bätz Witte'-orgel in de toekomst te kunnen blijven bekostigen. Uw bijdrage is daarom ook in de toekomst zeer noodzakelijk. De Belastingdienst maakt het ondersteunen van onze Stichting nu extra interessant. Omdat wij aangemerkt worden als een 'Culturele ANBI-stichting' kunt u uw gift niet slechts voor 100% maar voor 125% van uw belastbaar inkomen aftrekken. Door een verhoging van uw bijdrage met 25% kost het u uiteindelijk niets extra. Als u uw donatie wenst te verhogen of zich als nieuwe donateur wilt aanmelden, kunt u hieronder het formulier invullen en verzenden. 

Donateur-formulier

Ja, ik doe graag een donatie! Ik wil de Vrienden van de Grote Kerk te Apeldoorn steunen met een bedrag van: €
Jaarbedrag(*)
Ongeldige invoer

Vul zelf bedrag in €
Ongeldige invoer

Aanhef(*)
Ongeldige invoer

Voornaam(*)
Ongeldige invoer

Tussenvoegsel
Ongeldige invoer

Naam(*)
Ongeldige invoer

Geboortedatum(*)
Ongeldige invoer

DD MM JJJJ

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

bijv. 1234AB

Plaats(*)
Ongeldige invoer

IBAN
Ongeldige invoer

Telefoon
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Ongeldige invoer

Hierbij machtig ik de Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn tot wederopzegging het genoemde bedrag 1 x per jaar van mijn rekening af te schrijven.

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje