Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Periodieke giften
Als u ons voor minimaal 5 jaar financieel wilt ondersteunen, bestaat de mogelijkheid op volledig fiscale aftrek zonder aan de fiscale drempel te hoeven voldoen. De Belastingdienst stelt hierbij als voorwaarde dat uw gift via een notariële akte wordt vastgelegd. Voor giften vanaf € 50,-- per jaar neemt de Stichting de kosten van onze huisnotaris voor haar rekening. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting via .

Legaat of erfstelling
Testamentair kunt u vastleggen dat u een bedrag wilt nalaten aan onze Stichting. Doordat wij de status van 'Culturele ANBI-stichting' hebben, is geen successierecht verschuldigd. Evenals voor schenkingen geldt dus, dat de Stichting hierover geen belasting hoeft te betalen. U steunt ons dus voor 100%. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Stichting via of uiteraard via uw eigen notaris.

Formulier zakelijke donateur

Ik wil graag zakelijk donateur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Apeldoorn worden voor € 250,- per jaar. Ik krijg ter compensatie een 1/1 full colour advertentiepagina in het Evenementenjaarboekje van de Stichting.

Bedrijf(*)
Ongeldige invoer

Contactpersoon(*)
Ongeldige invoer

Adres(*)
Ongeldige invoer

Postcode(*)
Ongeldige invoer

Plaats(*)
Ongeldige invoer

Telefoon
Ongeldige invoer

E-mail(*)
Ongeldige invoer

Postbus
Ongeldige invoer

Postcode PB
Ongeldige invoer

Plaats PB
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag een factuur en zal deze binnen 14 dagen na ontvangst overmaken.

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje