ORGANISATIE

De Vrienden van de Grote Kerk

In De Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn zetten Stichting Vrienden van de Grote Kerk Apeldoorn en Stichting Exploitatie Grote Kerk Apeldoorn zich samen in voor de instandhouding van het monumentale kerkgebouw en majestueuze orgel. De Stichting Vrienden, reeds opgericht in 1973, heeft daarin primair een financiële doelstelling en de Stichting Exploitatie een meer exploitatie-technische doelstelling. Beide Stichtingen beschikken over een eigen, onbezoldigd bestuur.

De Stichting Vrienden is een culturele ANBI-instelling. Dit betekent, dat Vriendenbijdragen, donaties, giften, legaten en andere financiële bijdragen zonder directe tegenprestaties conform de huidige regelingen fiscaal vriendelijk kunnen worden verstrekt. Particulieren mogen bij giften aan een culturele ANBI 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen zelfs 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De Stichting Exploitatie betreft een gewone ANBI-instelling waarvoor de gebruikelijke fiscale aftrekmogelijkheden (1,0 keer) gelden.

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Mr. G.J. (Fred) de Graaf
Secretaris: Luuk van der Molen
Penningmeester: Heimen J.W. Wijngaards
Onderhoud/restauratie: Jacob van den Bos

Oprichtingsdatum: 20-12-1973
KvK-nummer: 41038686
RSIN: 804371908
IBAN: NL91 RABO 0383 3979 01
Publicatieverplichting

Stichting Exploitatie Grote Kerk Apeldoorn

Voorzitter: Jacob van den Bos
Secretaris: Bertus van de Kamp
Penningmeester: Martin Luijt
Bestuurslid commerciële zaken: Arjen Sietsma

Oprichtingsdatum: 16-10-2015
KvK-nummer: 855635915
RSIN: 64366162
IBAN: NL37 INGB 0006 8439 65
Publicatieverplichting