Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Het jaar 2018 stond in het teken van het 45-jarig jubileum van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk. De stichting werd in 1973 opgericht om concrete sloopplannen van de Grote Kerk te verijdelen. Terugkijkend op deze periode kan met voldoening vastgesteld worden dat, dankzij de inzet van vele vrijwilligers en donateurs, het doel bereikt is en het voortbestaan van de Grote Kerk en het Bätz-Witte orgel gewaarborgd is.
In januari werd het kroonluchtersproject afgesloten met het in gebruik nemen van de laatste zes kroonluchters. Hiermee is de, in 1997 begonnen, renovatie van het interieur van de Grote Kerk. De Grote Kerk is weer zo goed als volledig in oorspronkelijke staat teruggebracht.

Orgelconcertreeks 2018

De orgelconcertreeks beleefde dit jaar haar 20e editie. Het totaal aantal bezoekers van de negen concerten bedroeg 834. Een groot aantal vaste gasten waren dit jaar weer te beluisteren.
Gestart werd met een duo concert op orgel en vleugel van vader en zoon Wim en Wilbert Magré. voltooid Een week later gevolgd door een concert van onze vaste organist, Wout van Andel.
Achtereenvolgens werd een concert verzorgd door Minne Veldman, Rien Donkersloot, Evan Bogerd, Everhard Zwart en André Knevel. Debutant in de zomerserie was Laurens de Man, de hoofdorganist van de Janskerk in Utrecht.

Het Wilhelminaconcert was een feestelijke afsluiting van de orgelconcertreeks. Aan het concert werkten mee onze vaste gasten André van Vliet (orgel), Johan Bredewout (vleugel) en het trompet duo Arjan & Edith Post. Bovendien verleenden dit jaar Mark Wester (percussie/pauken) en het Mannenensemble “Cantare” uit Woudenberg hun medewerking aan het concert.

Financieel Jaarverslag 2018

De jaarrekening 2018 is door het bestuur goedgekeurd. Lees op deze pagina of u kunt deze hier downloaden als Word-bestand. De balans, winst en verliesrekening 2018 als PDF.

Het bestuur

Met ingang van 1 januari 2018 is Heimen Wijngaards als penningmeester toegetreden tot het bestuur en heeft hij de financiële werkzaamheden overgenomen van Jacob van den Bos.
Jacob van den Bos blijft, als vertegenwoordiger van de ORC, bestuurslid van de Stichting Vrienden.

Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vergaderde in 2018 viermaal.
De samenstelling van het bestuur was in 2018 als volgt:

Voorzitter mr. G.J. (Fred) de Graaf
Secretaris Luuk van der Molen
Penningmeester Heimen J.W. Wijngaards
Onderhoud/Restauratie Jacob van den Bos