Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk startte het nieuwe jaar onder voorzitterschap van mr. G.J. (Fred) de Graaf, die de functie van voorzitter per 1 januari 2017 op zich genomen heeft. 

logoGK 125Jubileumjaar Grote Kerk


Het jaar 2017 stond in het teken van het 125 jarig jubileum van de Grote Kerk, en deze mijlpaal was voor de Stichting Vrienden aanleiding om daadwerkelijk te starten met het verwezenlijken van een reeds lang gekoesterde wens, namelijk het vervangen van de kroonluchters in de Grote Kerk door exemplaren naar het oorspronkelijk ontwerp. Kroonluchterproject


Brede aandacht werd gevraagd voor het ’Mieneke Stein-Slijkhuis’ Fonds met o.a. een succesvolle publieksactie voor het adopteren van de 192 lampen en de 192 kaarsen in de kroonluchters. Bovendien werd bij verschillende instanties subsidie aangevraagd voor het kroonluchterproject. De nadruk hierbij werd gelegd op de cultuurhistorische waarde van de restauratie en het functioneel gebruik van erfgoed. Eveneens werd de aandacht gevestigd op de verlaging van het energieverbruik. Op de ingediende subsidieaanvragen werd positief gereageerd door de Provincie Gelderland, de Gravin van Bylandt Stichting en het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Zowel Omroep Gelderland als het EO programma ’Geloof en een hoop liefde’ hebben aandacht besteed aan het kroonluchterproject.Tijdens het jubileumweekend op 15, 16 en 17 september werden op zaterdag 
16 september, in aanwezigheid van vrijwilligers, oud-vrijwilligers, medewerkers, oud-medewerkers en gemeenteleden, de eerste vijf nieuwe kroonluchters feestelijk ontstoken. Na het welkomstwoord van voorzitter Fred de Graaf werden de lampen ontstoken door Peter Stein. Vervolgens werden de kroonluchters overgedragen aan Joke van Saane, de voorzitter van de Kerkenraad, en aan Arjen Sietsma, de voorzitter van de Stichting Exploitatie Grote Kerk. Na de officiële onthulling verzorgde Intercontinental Ensemble een concert namens het Nationaal Jeugd Orkest. De feestelijkheden werden afgesloten in de feesttent. 
In de eerste maanden van 2018 zullen de laatste zes resterende kroonluchters aangebracht worden, waarmee de renovatie van het interieur voltooid zal zijn.

kroon2Orgelconcertreeks 2017 


De deelnemende organisten aan de orgelconcertreeks 2017 hadden, waar mogelijk, hun programma aangepast en afgestemd op het 125 jarig jubileum van de Grote Kerk. Ondanks de feestelijke programma’s bleef het aantal bezoekers iets lager ten opzichte van vorig jaar. De negen concerten werden door ongeveer 1000 bezoekers bijgewoond. 
Besloten werd de concertreeks voor het komende jaar, wanneer het 45 jaar geleden is dat 
de Stichting Vrienden van de Grote Kerk opgericht werd, in de huidige vorm te handhaven. 
In samenwerking met adviseur en programma coördinator Jan Quintus Zwart en organist Wout van Andel werd voor 2018 weer een gevarieerd orgelprogramma samengesteld.Financieel Jaarverslag 2017


De jaarrekening 2017 door het bestuur is goedgekeurd. Lees op deze pagina of u kunt deze hier downloaden als Word-bestand.
De balans, winst en verliesrekening 2017 als PDF.

Het bestuur 


Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Grote Kerk vergaderde in 2017 vijfmaal. 


De samenstelling van het bestuur was in 2017 als volgt:Voorzitter mr. G.J. (Fred) de Graaf


secretaris Luuk van der Molen


Penningmeester Jacob van den Bos