Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk is een particuliere en onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. De doelstelling van de stichting is de Grote Kerk van Apeldoorn, 
inclusief het orgel, in goede staat te houden. 
Dit tracht de stichting te bereiken met de medewerking van vrijwilligers, sponsors en donateurs. Hiervoor worden de, door de vrijwilligers, sponsors en donateurs opgegeven, persoonsgegevens vastgelegd en beheerd. 

De Stichting Vrienden van de Grote Kerk legt alleen gegevens vast die nodig zijn om het gestelde doel de bereiken. Het betreft gegevens zoals naam, adres, woonplaats, telefoon, 
e-mailadres en overige gegevens, die noodzakelijk zijn voor het verstrekken van informatie en het verwerken van incassomachtigingen.

Alle aan de stichting toevertrouwde informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om u informatie te sturen, die de stichting betreft.
Bij beëindiging van uw relatie met de stichting worden uw gegevens uiterlijk na 2 jaar uit de administratie van de stichting verwijderd.
 
De Stichting Vrienden van de Grote Kerk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Indien u dat wenst zullen wij u informeren over de gegevens, die over u bij de stichting aanwezig zijn. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk, Postbus 10080, 7301 GB Apeldoorn. 
Secretariaat: telefoon 055-5221601 of e-mail: