Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

De webshop beschikt over de cd van organist Jan van Gijn.

Dit artikel kunnen online besteld worden via: secretariaat Stichting Vrienden van de Grote Kerk, 
rekeningnummer NL83 ABNA 0478 6354 78 t.n.v. L. van der Molen.  of telefonisch 055 522 16 01.

  cd  

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje