Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

De stichting bestaat
in 2018 45 jaar!

Secretariaat:
Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje

 De webshop beschikt over de cd’s van organisten Wout van Andel en Jan van Gijn. Tevens is het Wilhelminabeeldje in kunsthars, van kunstenares Greet Grottendieck te koop.

Deze artikelen kunnen online besteld worden via: secretariaat Stichting Vrienden van de Grote Kerk, 
rekeningnummer NL83 ABNA 0478 6354 78 t.n.v. L. van der Molen.  of telefonisch 055 522 16 01.

omslagcdwout cd wilhemina2