Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

cdNaar aanleiding van het afscheid van Jan van Gijn (tot 2012) als vaste bespeler van het Bätz-Witte orgel in de Grote Kerk te Apeldoorn is een dubbel-CD + bonus CD uitgegeven met werken uit het Orgelpsalter en improvisaties gespeeld door Jan van Gijn en Martijn Weststrate. Deze CD 'Jan speelt van Gijn' is in het kader van 40 jaar Stichting Vrienden van de Grote Kerk nu verkrijgaar voor de prijs van € 10,00 (excl. € 3,-- verzendkosten)

  • Op CD 1: kunt u werken uit het 'Orgelpsalter' beluisteren, die gespeeld worden door Jan van Gijn en Martijn Weststrate.
  • Op CD 2: staan koraalbewerkingen en improvisaties gespeeld door Jan van Gijn.
  • Op CD 3: 'de bonus CD' staan improvisaties gespeeld door Jan van Gijn

U vindt HIER alle werken

  • Opname en digital editing : Pieter Zandee
  • Fotografie en Art Graphics: Pieter Leeflang
  • DTP en coördinatie : Jan van den Brand

Deze driedelige CD kwam tot stand in samenwerking met het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Apeldoorn, de Kerkenraad van PKN wijkgemeente Grote Kerk te Apeldoorn, de Stichting Vrienden van de Grote Kerk en Orgelmaker Reil.

Bestellen van deze bijzondere driedelige CD is mogelijk door het overmaken van € 13,--  (€ 10,00 + € 3,-- verzendkosten) op rekeningnummer NL83 ABNA 047.86.35.478 t.n.v. L. van der Molen, onder vermelding van: 'CD Jan speelt van Gijn' en vermelding van uw adresgegevens.

Tevens is de CD voor € 10,00 te verkrijgen in de Grote Kerk:

  • na afloop van de orgelconcerten op de dinsdagavonden in juli en augustus
  • tijdens Open Kerk op de zaterdagmiddagen in juli en augustus van 14.00 uur tot 16.00 uur.

De opbrengst is bestemd voor het onderhoud van het Bätz-Witte orgel in de Grote Kerk van Apeldoorn.

Terug

 

Secretariaat:

Stichting Vrienden van de Grote Kerk
Postbus 10080
7301 GB Apeldoorn
Telefoon: 0555221601

secretariaat@
vriendenvandegrotekerk.nl

Bank:
NL91 RABO 0383 3979 01

KvK:
41038686

anbi2

RSIN: 8043.71.908

Grote Kerk logo oranje